Hallo Laan van Spartaan

Wist je dat Laan van Spartaan de afgelopen jaren weinig aandacht heeft gekregen?  Te weinig mag je wel zeggen. Onderzoek laat zien dat er een grote behoefte is aan meer saamhorigheid, een sterker gevoel van veiligheid en meer te doen voor de jongeren uit de buurt.


Daarom hebben een groep actieve bewoners en ondernemers uit de buurt de handen in een geslagen met stadsdeel West, woningcorporatie Ymere en de buurtmakers van PLYGRND.city om met elkaar een start te maken met het verbeteren van de buurt in 2023 richting de toekomst.


In mei stond er naast de ingang van VVA Spartaan een gezellige tijdelijke buurtwoonkamer in een grote zeecontainer, de Hoodlab. Dit is een plek waar de buurt elkaar kon ontmoeten en ideeën kon uitwisselen. Met deze ideeën zijn de buurt en organisaties nu verder in ontwikkeling.


Benieuwd naar dit project? Check het hier!

OOK EEN HOODLAB PROJECT? DE DOCUMENTAIRE KIJKEN?

Social design tool

Hoodlab co-creatielab, buurtactivaties, wijkexpedities, voorverkenning

Datum

15 januari - 31 december 2023

Locatie

Laan Van Spartaan 1

Waar werken we aan

Positieve ontmoetingen, saamhorigheid, voorzieningen voor jongeren, buurtactiviteiten, subsidies

0

BEWONERS

0

WONINGEN

0

JONGEREN

0

BUURT

De Hoodlab container stond een maand in de buurt. Daar zijn ideeën uitgekomen waar de buurt mee verder is.

Samen de buurt verbeteren

Wat is Hoodlab?

Hoodlab is een combinatiewoord van neighbourhood en laboratorium. Een pop-up plek in een opvallende zeecontainer waar er door de bewoners en buurtpartners wordt gewerkt aan de thema's uit de buurt. De container is een combinatie van een koffiehuisje, een makersplek, studio en buurtwoonkamer in één. Je kan er sporten, spelen, gratis koffie drinken en elkaar ontmoeten.


Waar stond de container?

Vanaf woensdag 26 april t/m zaterdag 20 mei stond de Hoodlab container naast de ingang van VVA Spartaan. Deze was bemand door een actieve groep bewoners en jongeren van Stichting Uniyoung. Er was een boordevol programma met leuke activiteiten voor jong en oud.


Join de groepsapp. easy

Waar werken we aan?

Het verhaal van Laan van Spartaan in DeLaMar West

Gedurende het project zijn we op zoek gegaan naar het verhaal van de buurt en zijn er video’s opgenomen en foto’s gemaakt. Hier is een documentaire van gemaakt. In het najaar hebben de bewoners een avondvullend programma in het DeLaMar West gehouden met leuke performances en de premiere.


Wat zijn de buurtthema's en waar ligt de focus?

Tijdens de gesprekken op het lab zijn de thema’s waarom we dit project zijn begonnen als saamhorigheid en veiligheid verder bevestigd, waaronder stimuleren van positieve ontmoetingen, verminderen van overlast en vervuiling en het helpen verbeteren van posities van kwetsbare bewoners.


BENIEUWD NAAR DE DOCUMENTAIRE? BEKIJK HET HIER

Benieuwd naar het verloop van het project? Bekijk en deel het hier op de digitale wall!

Gemaakt met Padlet

Alle input van bewoners en buurtprofessionals hebben we geanalyseerd voor het vervolg in fase 2.

De deelprojecten

Vanuit alle gesprekken met bewoners en buurtprofessionals en de ingebrachte ideeën op de mindmap hebben we 3 shortlists gemaakt voor het vervolg:


Quick wins voor buurtbinding

1. Burendag September 2023

2. Groen in de buurt opfleuren

3. Bewegwijzering in de buurt


Ingrepen in de openbare ruimte

1. Vernieuwde speeltuin voor VVA inclusief moestuinbakken

2. Hek VVA Spartaan openbare ruimte naar beneden

3. Meer afvalcontainers vooral bij Rinus Michels


Complexgerichte verbeteringen

1. Portiekdeuren verbeteren

2. Videofoon in Rinus Michels

3. Een ruimte waar mensen samen kunnen komen

WIL EN KUN JE HIER AAN HELPEN? STUUR EEN MAIL

Besteedbaar budget

Sociale impact in de buurt

De sleutelpartners hebben budget bij elkaar gebracht voor uren en middelen voor de uitvoering van de ideeën, activiteiten en inzet voor meer verbinding en saamhorigheid in de buurt. De activiteiten die uit Hoodlab zijn gekomen, zoals burendag, de theatershow en het groenproject zijn hier mee bekostigt. Niet alleen de materialen. maar ook de inzet en tijd van bewoners, jongeren en lokale organisaties vanuit het principe van community walt building. Ook zijn er initiatieven ingediend door bewoners zoals picknicktafels, klapstoelen en hoge druk reinigers en is de documentaire hier mee afgemaakt. Ben je benieuwd naar het verhaal van Laan van Spartaan?

BENIEUWD NAAR DE DOCUMENTAIRE? BEKIJK HET HIER

Bij het lab zijn er leuke dingen te doen en verbeter je samen de buurt.

Wat ging er aan vooraf?

Voorverkenning en planvorming

In 2022 is de projectgroep achter de schermen begonnen met het in de steigers zetten van het buurtproject in 2023. Arjen van PLYGRND.city is begonnen met een voorverkenning in de buurt, waar hij kennis heeft gemaakt met buurtpartners, een groep actieve bewoners en ondernemers. Samen met Amber, Yvette en Jemel van Ymere en Mohamed van Stadsdeel West hebben zij in deze fase met de input van de mensen aan de planvorming gewerkt. Op 15 december is de groep bij elkaar gekomen in DeLaMar West.

Actieve werksessies

Samenstellen van de projectgroep

Laan van Spartaan heeft een relatief kleine, maar actieve groep bewoners en ondernemers die zich inzetten voor de buurt en hun complex. Zo zijn er de buurtmoeders en -vaders uit de Rinus Michelsflat. De betrokken bewoners uit Hof A en Hof C en ondernemers / organisaties Mountain Network, Boes & Beis en DeLaMar West en Stunest op de Jan van Galenstraat. Deze groep wordt ondersteund door buurtpartners Cordaan en Dock en de wijkagent Bert. In verschillende werksessies heeft het project in kwartaal 1 verder vorm gekregen.

Hoodlab Laan van Spartaan in samenwerking met: