Hoodlab Hoptille 183

Hoptille is een straat in de H-buurt in Bijlmer Centrum. Samen met het Stadsdeel, Wijkzorg Alliantie Zuidoost en het Verbond van 100 (pilot Buurtteams) gingen wij het experiment aan om een pandje van woningcorporatie Ymere tot leven te brengen, waar uiteenlopende werelden van well-being samenkomen. Kwaliteit van leven staat voorop, maar ondanks alle positieve ontwikkelingen in de buurt zijn er ook nog steeds veel uitdagingen bij de verschillende groepen mensen wonend in flats en blokken van de buurt. Van armoede tot schulden, van taal tot niet aan werk kunnen komen. Hoe ga je dit oplossen? Wat is er voor nodig? Waar begin je? En hoe zet je bewoners zelf in hun kracht?

Social design tool

Hoodlab

Datum

22 januari - 28 januari 2022

Locatie

H-buurt Amsterdam Zuidoost

Waar werken we aan

Magazine, Fotoserie, Podcast, Buurtfeest

“Krijg meer grip op een complex speelveld en wordt zichtbaar en vindbaar in de buurt voor elkaar door het netwerk, de spelers in de buurt en verbindingen zichtbaar te maken.”

De uitdaging

Volgens opdrachtgever Juanita maak je een buurt fijner door samen te werken. Om welk thema het ook gaat in de buurt of bij de mensen thuis, problemen hangen met elkaar samen en lossen zichzelf niet op. Er is een sterk verbonden netwerk nodig, waarbij bewoners in hun kracht worden gezet en waar de professionals van gemeente, zorg, woningbouw, openbare ruimte nauw samenwerken met creatieven, content makers, influencers, artiesten, bedrijven, sport en cultuur. Hoe ga je dat doen?

Impact door verbinding

We ontwikkelden de Hoodlab methode door om samen in een buurt een verschil te maken. Deze is zo beschreven dat ieder lokaal buurtteam ermee aan de slag kan in de eigen buurt. Ieder onderwerp is los toe te passen, maar wanneer er combinaties worden gemaakt of een heel traject wordt ingericht zal de impact het grootst zijn. In de basis staan de waarden: verbinding, veiligheid en vertrouwen. Op dit fundament ontstaat er ruimte voor groei door middel van verbeelding en verbinding.

Kennismaken

Kennismaken met de buurt door de interactie te zoeken met de bewoners en de omgeving en hier een passende campagne van te maken en dit breed verspreiden, zowel online als offline.

Programma & Netwerk

Het maken van een uitnodigend programma wat aansluit op de behoeftes van de buurt, waarbij de bewoners samenkomen voor ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en er co-creatie kan plaatsvinden.

Buurtlab

Een toegankelijke vaste of tijdelijke plek waar bewoners terecht kunnen met een hulpvraag en vanuit waar activiteiten georganiseerd worden en er persoonlijke en lokale groei wordt gefaciliteerd.