Hallo Hoptille 183

Hoe maak je een buurt prettig met elkaar om te wonen? Welke uitdagingen hebben bewoners in een wijk waar de statistieken ver onder het gemiddelde van de stad liggen? Hoe stimuleer je integraal werken en verbind je het ruimtelijke aan het sociale domein? Al deze vragen lagen vooraf aan de opgave van Hoptille 183, een pand in de H-buurt van Amsterdam Zuidoost in het project waar 14 maanden aan is gewerkt, Corona inbegrepen.


Om welk thema het ook gaat de uitdagingen die er zijn lossen niet vanzelf op. En helmaal in tijden van Corona lossen ze zich ook niet eenzijdig op. Er is een sterk verbonden netwerk nodig, waarbij bewoners in hun kracht worden gezet en waar professionals van gemeente, zorg, woningbouw en openbare ruimte nauw samen werken met creatieven, content makers, influencers, artiesten, ondernemers, sport en cultuur.

Social design tool

Hoodlab

Datum

01 januari - 01 maart 2021

Locatie

H-buurt Amsterdam Zuidoost

Waar werken we aan

Participatiestrategie, stakeholderanalyse, concept creatie, interieur design, rapportage, analyse

Hoe krijgen bewoners meer grip op het sociale speelveld en maak je het netwerk en verbindingen in de buurt zichtbaar?

Over de buurt

Een stukje geschiedenis

Hoptille is een straat in de H-buurt tussen de Amsterdamse Poort en Heesterveld. Op loopafstand van station Bijlmer Arena en Bullewijk ligt deze dynamische buurt in dit bruisende stadsdeel. Het is veel in het nieuws (geweest), voor de better or worse, maar vandaag de dag vooral een plek met positiviteit en potentie. Kleurrijk, multicultureel en veel talent. Uit Hoptille komen onder andere de artiesten van Green Gang, Mario Cash en F.I. Op een steenworp ligt sociale buurtwerkkamer de Handreiking.


Over de stakeholders

In de H-buurt staan bewoners centraal, die wonen er. Maar, er wonen niet alleen mensen, er werken er ook een heleboel. Leraren, ambtenaren, zorgprofessionals, ondernemers. En wat denk je van de creatieven, coaches en jongerenwerkers? De ontwikkeling van deze buurt verloopt soepel met alle partners die fijn samenwerken en elkaar weten te vinden. Het zijn de oren, de ogen, de handen en voeten van de wijk. 

Het pand van Ymere

Hoe ontmoet het sociale domein de ruimte?

Nummer 183 is een kleine oude woning van woningcorporatie Ymere. Een plek waar werelden van welzijn samenkomen, want kwaliteit van leven staat hier voorop. Ondanks alle positieve ontwikkelingen in de buurt zijn er ook nog steeds veel uitdagingen bij verschillende groepen mensen wonend in flats en blokken van de buurt. Geld, taal, werk en meedoen. Hoe ga je dit oplossen en hoe zet je daarin de bewoners zelf in hun kracht?


Hoe is het project betaald?

Participatie gaat niet alleen over de bewoners betrekken bij de ontwikkelingen op buurtniveau, maar ook over het samenwerken met je buurtpartners. Co- financieren is een goede manier om naast financieel draagvlak ook inhoudelijke betrokkenheid en zelfs capaciteit van relevante partijen te krijgen. Ymere, Stadsdeel Zuidoost, Alliantie Wijkzorg (Buurtteam) en PLYGRND.city zetten er samen de schouders onder.

Een rigoureus andere aanpak is vandaag de dag relevanter dan ooit, zo ook in Hoptille.

Integraal experiment

Wat was de participatiestrategie?

Met het lokale projectteam ontwikkelden we een participatiestrategie om samen in een buurt een verschil te maken richting de toekomst. Deze roadmap bestaat uit 6 stappen beginnende bij kennismaken met de bestaande netwerken door een grondige stakeholderanalyse. Vervolgens samen het programma / gebiedsagenda vormen met de visualisatie van het netwerk. De volgende stappen gaan over de cultuur, de wijk in met pop-up plekken en de inrichting van een blijvende locatie.


Wijkagent Eddo vertelt

“Sinds deze zomer krijg ik meer nieuwe hulpvragen vanuit de buurt, komen er meer mensen op spreekuur en weten ze ons beter te vinden. De bewoners reageerden erg positief op Hoodlab. In de samenwerking voor Hoptille 183 met Ymere is het Buurtteam nu zichtbaarder en vindbaarder geworden. Eén loket voor alles. Als er minder incidenten in de buurt zijn scheelt ons dat als stad veel geld. Voorkomen is beter dan genezen.”

Bruikbaar voor iedereen

Wat zeggen de buurtprofessionals?

“In mijn werk zie ik dat deze aanpak ervoor zorgt dat de hulpbehoevenden en het sociale aanbod uit de buurt beter matchen. Tegelijkertijd weten netwerkpartners elkaar beter te vinden, zowel formeel als informeel. Daarmee besparen we tijd, geld én digitale frustratie. Want uiteindelijk gaat er ook in het professionele netwerk niks boven persoonlijk contact. Al is het maar even en op 1,5 meter.”


DIY participatie aanpak

De strategie hebben we vertaal naar een aanpak waar ieder buurtteam mee aan de slag kan met hun eigen netwerken. Iedere stap is los toe te passen, maar wanneer er combinaties worden gemaakt of een heel traject wordt ingericht zal de impact het grootst zijn. In de basis staan de waarden: verbinding, veiligheid en vertrouwen. Op dit fundament ontstaat er ruimte voor groei door middel van verbeelding.

Op de waarden verbinding, veiligheid en vertrouwen ontstaat er ruimte voor groei door middel van verbeelding.

Kennismaken & Stakeholders

Kennismaken met de buurt door de interactie te zoeken met de bewoners en de omgeving en hier een passende campagne bij te maken met foto's en verhalen van de bewoners is een goed begin!

Programma & Promotie

Het maken en verspreiden van een uitnodigend programma wat aansluit op de behoeftes van de buurt, waarbij de bewoners samenkomen voor ontmoeting en er co-creatie kan plaatsvinden.

Buurtlabs & Cultuur

Een toegankelijke vaste of verrassende tijdelijke plekken waar bewoners terecht kunnen met hun hulpvraag, waar er activiteiten geïnitieerd kunnen worden en er persoonlijke groei wordt gestimuleerd.