Hallo Nieuwmarkt

Hoe groeit de jeugd op in het centrum van Amsterdam tussen alle verleidingen van drugs, toerisme en het gebrek aan (openbare) ruimte? In 2020 riep buurtmoeder Andrea Palm het stadsdeel centrum op om meer aandacht te geven aan de jeugd uit de Nieuwmarktbuurt en omliggende buurten in de binnenstad van onze hoofdstad. Zij zag dat er in de buurt maar weinig plek is voor jongeren om met elkaar te verbinden, te ontdekken, te bewegen, zich te laten inspireren en veilig op te groeien.


In september 2021 zijn jongeren, bewoners, ondernemers, organisaties en de Gemeente een co-creatief participatietraject met elkaar gestart om in gesprek te gaan, kennis te maken, ideeën uit te wisselen en te ontwerpen. Het gebied rondom de Nieuwmarkt hebben ze samen met de jongeren onderzocht. Want, wat zijn de wensen, dromen en kansen en waar is er plek voor de jeugd in deze levendige buurt?

DOE JE MEE? DEEL JE VERHAAL

Social design tool

Hoodlab

Datum

16 september - 02 oktober 2021

Locatie

Basketbalveldje Dijkstraat

Waar werken we aan

Stakeholderanalyse, begeleiding participatie, fotoserie, video, data analyse, rapportage

0

BEWONERS

0

ACTIVITEITEN

0

KOFFIE & THEE

0

HOODLAB STORIES

Hoe groeit de jeugd op in het centrum tussen verleidingen van drugs, toerisme en het gebrek aan ruimte?

Roadmap participatie

De eerste fase

Het project duurde van kop tot staart 20 weken. In de eerste fase is er kennis gemaakt en werd de projectgroep gevormd, waarna de campagne met de jongeren uit de buurt kon worden gecreëerd en lokaal gepromoot. Daarna stond Hoodlab drie weken bij het basketbalveldje op de Dijkstraat en werd er samen gewerkt aan het vraagstuk met behulp van een participatiemix van interventies zoals ontwerpsessies, filmavonden en wijkexpedities.


Het vervolg

Tijdens de tweede fase werden alle resultaten en verhalen verzameld en geanalyseerd door de social designers en gepresenteerd in een visueel rapport. De uitkomsten zijn gepresenteerd aan een grote groep betrokken bewoners, professionals en organisaties uit de Nieuwmarktbuurt. Zij werken samen aan de next steps. Andrea en Maaike zijn verder gegaan met het creëren van draagvlak in de buurt en houden contact met de jongeren. In december hebben ze de resultaten gepresenteerd aan het stadsdeelbestuur.

Voorbereidend werk

De projectgroep

De Nieuwmarktbuurt kent een grote groep betrokken bewoners en ondernemers. Al in het voorstadium was dat merkbaar bij de Stadsharttop op initiatief van Elena Simons. Naast buurtmoeders Andrea Palm en Maaika Fleur, haakten ondernemer Joachim Elm van The Greenhouse Coffeeshops aan, Anouschka van Fonds voor Centrum en jongerenwerker Daan van Dock Centrum. Gedurende het project bleef de groep maar groeien. Zo haakte Tim van Patta van de Zeedijk aan, Madzy van Permens en meer jongeren.


Ontwerpvragen

De ontwerpvragen om de dialoog te starten werden in de voorbereiding door het projectteam gevormd. Waar en hoe tussen alle verleidingen van toerisme, de binnenstad en de weinig ruimte die er is, groeit onze nieuwe generatie in de Nieuwmarkt- en Wallenbuurt op? Is er nog wel plek voor de jeugd? Welke impact had / heeft Corona op ze? En weten ze hun weg te vinden naar werk, opleiding en voorzieningen? Ook werd er over andere thema’s die er spelen in de buurt in gesproken, zoals veiligheid, overlast, toerisme en verkeer.

Wat zijn de next steps?

Uitkomsten

Alle uitkomsten ondersteund met verhalen uit de buurt zijn verzameld in een Nieuwmarkt rapport. Maar niet zo een saaie hoor! In het rapport wordt er rijkelijk teruggeblikt op de participatieperiode, komen buurtbewoners aan het woord en lees je over de bevindingen, observaties en dromen van de jongeren. Dit alles is verrijkt met de stoere foto’s van fotograaf Tommy Köhlbrugge. Deze is door de buurtbewoners gepresenteerd aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum.


Visualisaties

De kernvraag van het project, is door kunstenaar Louis Norense gevisualiseerd op basis van de input uit de buurt. Hij heeft een aantal visualisaties gemaakt van het exterieur en interieur van mogelijke locaties. Een van de locaties die vaak is genoemd door de jongeren is een chillplek op het water op een groot vlonder aan de kade van de Oude Schans. Talking about thinking out of the box!

Prijsvraag voor de jeugd

Fonds voor Centrum

Via Fonds voor Centrum kon er €1000 gewonnen worden voor de buurt. Op de laatste zaterdag van het co-creatieproces hebben uit de 21 inzendingen, 5 jongeren hun idee gepitcht en daar zijn 2 winnaars uitgekomen, die gekoppeld zijn om samen hun idee uit te voeren. Ondanks de regen was het een goed bezocht event en leerden de jongeren hun ideeën voor een groep te pitchen.


De winnaars

Met Jacob (11 jaar) gaan jullie een sportdag organiseren, zodat iedereen in de buurt gezond blijft. Hij wil veel verschillende activiteiten aanbieden waarbij jongeren de bewoners begeleiden. Omdat de jongeren zich inzetten op de sportdag worden ze ’s avonds beloond met een dik feest! Het idee van Quinty (12 jaar). Het moet een super leuk feest worden met een DJ, disco en lekkere hapjes. Ouders zijn niet welkom ;-).

Bij Hoodlab zijn er leuke dingen te doen en ontwerp je samen aan de thema's van de buurt.

Wat is dat, Hoodlab?

Een pop-up plek voor 3 weken

Hoodlab is een combinatiewoord van neighbourhood en laboratorium. Een tijdelijke buurtplek in een opvallende zeecontainer waar er door de bewoners en buurtprofessionals wordt gewerkt aan thema's uit de buurt. Een koffiehuisje, makersplek, podcast studio en buurtwoonkamer in één. Je kan er sporten, spelen, wat lekkers drinken en elkaar ontmoeten.


Stadsdeel Centrum

Sinds 2018 werkt het team van PLYGRND.city door heel Amsterdam aan allerlei sociale en ruimtelijke projecten. Bijvoorbeeld de sport- en spelfaciliteiten in de Bijlmer, betekenisvol samenleven in de Staatsliedenbuurt en de inrichting van een nieuw park in de Rivierenbuurt. De Nieuwmarktbuurt en Burgwallen in Amsterdam Centrum is het 11e project waar Hoodlab staat. En dat is uniek! Kom je jouw stem laten horen?

ACTIVITEITENPROGRAMMA

CHECK WELKE ACTIVITEITEN ER WAREN!

Of laat je idee achter op deze digitale wall.

Gemaakt met Padlet

Over welk thema wil jij in gesprek?

HEALTH & LIFESTYLE

WERK & ONDERWIJS

KUNST & CULTUUR