Hallo Reigersbos

Reigersbos in Gaasperdam heeft ruim 8.500 inwoners in iets meer dan 4.000 woningen. De bevolkingssamenstelling van de buurt wordt gekenmerkt door een groot aandeel bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond (57,5%). De sociaal-economische positie van de bewoners ligt onder het Amsterdams gemiddelde en moet verbeterd worden. Met name de ouderen, alleenstaande moeders en ZZp’ers hebben het moeilijker in deze buurt.


De buurt heeft veel kwaliteiten. Het is ruim, er is veel groen en de markt is populair. Maar de buurt is ook verouderd en blijft achter in vergelijking met de rest van de stad. Onder andere het winkelcentrum, de voorzieningen in de openbare ruimte, het gemis van een buurthuis en het lage energielabel van woningen in het winkelcentrum. Daarom wil de gemeente Amsterdam de buurt aanpakken. PLYGRND.city is gevraagd om de participatie te begeleiden.


Lees het Reigersbos boek BEKIJK DE AFTERMOVIE

Social design tool

Hoodlab

Datum

08 mei - 15 juni 2019

Locatie

Winkelcentrum Reigersbos

Waar werken we aan

Stakeholderanalyse, Participatie, Buurtfeest, Buurtmagazine, Fotoseries, Videotrailer, Data analyse

0

Bewonersinteracties

0

Organisaties meegedaan

0

Activiteiten gehost

0

Kopjes thee & koffie

We gaan Reigersbos opknappen. Denkt en doet u mee?

De gebiedsvisie

Investeren in ruimte en mensen

Vooruitlopend op de planvorming en het principebesluit voor de ontwikkelbuurt kon in 2019 gestart worden met investeringen in de openbare ruimte en het betrekken van bewoners bij deze opgave in lijn met de democratiseringsagenda. Er was geld gereserveerd voor verbetering van de uitstraling van de buurt waarbij bewoners een actieve rol hadden om mee te denken en te werken. De eerste stap was ophalen wat er allemaal speelt.


Wat is het canvas?

Sommige plekken in de buurt waren zichtbaar toe aan verbetering, zoals het verouderde winkelcentrum, het energielabel van bepaalde woonblokken en de donkere en grauwe onderdoorgangen onder de dreven. In de koppeling van het ruimtelijke met het sociale domein lagen er kansen om de oude brandweerkazerne te gebruiken als buurthuis waar interacties worden gestimuleerd en talent uit de buurt een kans kunnen pakken en krijgen.


Het co-creatie proces

Lokaal projectteam

Het projectteam dat de participatie begeleidde bestond uit projectleiders Juan Mei, Joost en gebiedsmakelaar Clemmy van de Gemeente Amsterdam, het ontwerpteam van PLYGRND.city, buurtbewoners Gerald en Gijs, en Juanita van De Alliantie Wijkzorg. Tijdens het proces werd de groep steeds groter met corporaties Eigen Haard en Stadgenoot, de scholen uit de buurt, studenten van de HvA en buurtprofessionals van Permens en Roads. 


Living lab

Hoe ervaart u de buurt? Wat zou u graag willen verbeteren? En kunt u daar ook tijd voor vrijmaken? Het participatie- en uitvoeringstraject ging van start met een ontwerpend onderzoek vanuit de participatietool Hoodlab. Tijdens een periode van zes weken, in de lente van 2019, zijn er 1000 buurtbewoners, betrokkenen en professionals met elkaar in gesprek gegaan over hun ideeën, wensen en zorgen voor het verbeteren van de buurt.


Analyse en next steps

Data analyse

De ideeën die uit het participatieproces naar voren zijn gekomen na een zorgvuldige data analyse door het ontwerpkundig team zijn vertaald naar kleinschalige en haalbare projecten ter verbetering van de leefbaarheid en voorzieningen in de buurt. Als onderdeel van de uitvoering van de tijdelijkheidsstrategie werden er direct spijkers met koppen geslagen. Wat heb je namelijk aan het geven van input als er niks mee wordt gedaan? 


Quick wins

De resultaten zijn gepresenteerd aan bestuurders en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkelingen in Reigersbos om gelden vrij te maken om direct aan de slag te kunnen, zodat het vertrouwen bij bewoners hoog bleef. Zo heeft kunstenaar Mounir de Vries een muurschildering gemaakt tegenover de ingang van de Jumbo en heeft een lokaal consortium onder leiding van Maru Asmellash een creative space gevestigd in de kazerne.

Bewoners van Reigersbos. Een serie door Tommy Köhlbrugge.

Participatievraagstuk?

Staan jullie als buurt voor grote uitdagingen in het sociale en of ruimtelijke domein? Ondervind je uitdagingen om buurtpartners integraal te laten samenwerken? Komt de dialoog tussen bewoners en professionals niet goed op gang?