Hoodlab Kennedyplantsoen

Rijnbuurt West is een van de meest kwetsbare buurten van de Rivierenbuurt. De buurt is gelegen tussen de President Kennedylaan en Rooseveltlaan en telt 1.723 inwoners. Uit de cijfers is gebleken dat de buurt achter loopt op sociaal maatschappelijke en ruimtelijke indicatoren. Zo zijn er bijvoorbeeld meer bewoners met een lage SES ten opzichte van het Amsterdams gemiddelde en heeft de buurt zeer hoog corporatiebezit. Het President Kennedyplantsoen (PKP) is een openbaar plein met een voetbalveldje waar veel gebruik van wordt gemaakt. Er wordt geklaagd over overlast en er zijn incidenten geweest tussen bewoners. In 2021 krijgt het plantsoen een volledige opknapbeurt.

Social design tool

Hoodlab

Datum

08 juli - 15 augustus 2020

Locatie

Kennedyplantsoen Amsterdam Zuid

Waar werken we aan

Magazine, Fotoserie, Podcast, Buurtfeest, Film, Workshop

0

Bewonersinteracties

0

Organisaties meegedaan

0

Activiteiten gehost

0

Kopjes thee & koffie

“Ik heb nog nooit zoveel verschillende mensen uit mijn buurt gesproken! Zo zijn er op Hoodlab tal van nummers en emailadressen uitgewisseld en hebben bewoners ook veel ambtenaren gesproken.”

De uitdaging

Gemeente Amsterdam wilt de buurt graag beter leren kennen en zou graag zien dat de bewoners elkaar beter leren kennen, waarbij ze tevens meer te weten willen komen over sociale thema’s zoals veiligheid, armoede en eenzaamheid. Daarbij willen ze het voorlopig ontwerp van het plein delen met de buurtbewoners en daar kwalitatieve input over ontvangen om eigenaarschap te starten.

Impact door verbinding

Volgens projectleiders Lidwien, Chantal en manon geldt voor het Kennedyplantsoen in het bijzonder dat de fysieke aanpassingen van 2021 in samenspel met maatregelen uit het sociale domein ervoor moeten zorgen dat het plein weer van alle bewoners wordt. Het nieuwe plantsoen moet er ook voor zorgen dat mensen zich veilig voelen en bepaalde kwetsbare bewoners uit hun isolement gehaald kunnen worden. Het team van PLYGRND.city faciliteert met Hoodlab bewoners en professionals het gesprek aan te gaan met elkaar om te werken aan de sociale gezondheid van de buurt en het plein.

Problemen

De meest terugkerende problemen zijn: geluidsoverlast, het gevoel van sociale afstand tussen verschillende groepen, de huidige staat van het Kennedyplantsoen en het gebrek aan aanbod.

Behoeften

De meest terugkerende behoeften zijn: ruimte voor iedereen, regenbeschutting op het plein en meer sociale cohesie. De behoefte bij bewoners is groot voor programmering met activiteiten en events.

Kansen

De meest terugkerende kansen zijn: een meeting point op het plantsoen, diversiteit van de buurt en motivatie van bewoners om mee te doen. Het gebruik van het plein is niet alleen beperkt tot spelen.